Коммерциялык басма

Процесс материалдары

Эврика жабдуулары бүктөлүүчү картондорду өндүрүүдө төмөнкү материалдарды иштете алат:

-Кагаз

-Катуу капкак

cp

Жабдуулар

Case Maker

Байлоочу, тигүүчү жана ээр тигүүчү

Офсеттик басуу