Case Makeing Solution

Катуу мукабалуу китептерди чыгарууда кейс түзүү процесси маанилүү бөлүгү болуп саналат.Жабык тактайлары жана омурткасы чапталган жабуунун материал баракка жайгаштырылат, андан кийин жабуу материалынын кабатталган четтери бурулат.

Биз ишти түзүү процесси үчүн ар кандай мүмкүнчүлүктөрдү сунуштайбыз: кол менен штрих-код менен башкарылган жарым автоматтык өндүрүшкө чейин.Фокус ар дайым талап боюнча өндүрүшкө жана форматтарды өзгөртүү үчүн минималдуу орнотуу убактысына бурулат.

Solution1